Гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ

Гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ ба гурӯҳи зотҳои гӯшту маҳинпашм тааллуқ доранд. Онҳо дар минтақаи кӯҳии ҷумҳурӣ бо усули ҷуфтикунонии мешҳои маҳаллии хеле ҳам каммаҳсули дарвозӣ бо қӯшқорҳои зоти вертембергӣ ва қирғизӣ, сипас дурагаи онҳо бо зоти қӯшқорҳои қафқозӣ офарида шудаанд (Лебедев И. Г., ва дигар). Дар онҳо ба андозаи бештар сифатҳои мусбии зотҳои авлодӣ таҷассум ёфтаанд.

Гурӯҳи қӯшқорҳои хушзоти маҳинпашми дарвозӣ, х/з «Сағирдашт», ноҳияи Дарвоз.

2Ҳайвонҳо андозаи хеле барҷаста, шакли дурусти экстерер, конститутсияи пурқувват, устухонбандии устуворро, ки дар мавзеъҳои ноҳамвори кӯҳӣ, ҳаракати хуб, тобоварӣ, қобилияти такрористеҳсолкунии мӯътадилро таъмин мекунад, доро мебошанд.

Дар хоҷагиҳои зотпарварӣ вазни зиндаи модабарраҳо зимни таваллуд ба ҳисоби миёна 3,8-4,0 кг, баррачаҳои нар -4,0-4,3 кг, 4-5 моҳа мутаносибан 30-32 кг, 18-моҳа -45-48 кг, мешҳои болиғ -55-56 кг, қӯшқорҳо-85-90 кг, аз они беҳтаринҳо бошад, то 75 ва 100 кг-ро ташкил медиҳанд. Баромади вазни танаи забҳшуда ба  51-52%,  дар гӯсфандони нағз фарбеҳкардашуда то ба 57% мерасад.

 Гурӯҳи мешҳо бо барраҳои навзод дар чарогоҳи баҳорӣ.

3Пашмашон маҳин, сафед, якҷинса, бо дарозии камволӣ, асосан сифати 64-ум бо хосиятҳои мӯътадили технологӣ тавсиф меёбад. Тароши пашм дар намуди табиӣ: дар мешҳо 4 кг, қӯшқорҳо7кг, баъзан то ба 8 ва 10,5 кг мерасад. Баромади нахи соф 50-52%-ро ташкил медиҳад.

Наслнокӣ 120-125 барра ба 100 сар меш мебошад. Дар баробари пашм, гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ (помирӣ) маҳсулнокии хуби гӯштӣ низ доранд. Ин гӯсфандон дар сурати мӯътадил фарбеҳ буданашон 52-53% гӯшти соф медиҳанд. Қабати гӯшт равғандор буда, нисбат ба гӯшти дигар зотҳои маҳинпашми берун аз ҷумҳурӣ, бо хуштаъмияш фарқ мекунад.

 Қӯшқори наслдеҳ, авлод (линия) серпашм, 2,0 сола, хоҷагии зотпарварии «Тебалай»-и ноҳияи Мӯъминобод.

1 - копияҲамин тариқ, гурӯҳи гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ (помирӣ) ҷисман хеле мустаҳкаманд, дар пастию баландиҳои кӯҳ чобук ҳаракат мекунанд, ба тағйироти обу ҳавои кӯҳистон мувофиқ ва бинобар ғафсии қабати пашмашон ба сармои зимистон тобовар мебошанд.

Гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ дар ноҳияҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ноҳиябандӣ гардида, ҳоло дар хоҷагиҳои зотпарвари «Оличабулоқ»  «Кангурт»-и ноҳияи Темурмалик, «Тебалай» -и ноҳияи Муъминобод ва «Сағирдашт»-и ноҳияи Дарвоз афзоиш дода мешаванд.

Читайте также: